Eltus d.o.o. je Preduzeće koje radi od 1998.godine i ima za sobom brojne reference.
Oblasti rada:

Projektovanje automatskih sistema i elektronskih uređaja u industriji i preradi. Dipl.inž. el. Kocić Jovan.

Proizvodnja pojedinačnih i maloserijskih električnih i elektronskih uređaja i elektronskih štampanih pločica . Dimitrijević Mihailo tehn.

Mikrokontrolerski sistemi za automatizaciju procesa i programiranje mikrokontrolera. Marinković Dragan dipl.inž.el.

Servis i održavanje električnih i elektronskih uređaja. Tasić Jovica.

Knjigovodstvene usluge: Svetlana Milić.

 

 

  •  Projektovanje i izrada proizvodnih linija (mešaone, linije za odmeravanje i pakovanje, kao i pojedinačne mašine za veće proizvodne kapacitete) sa garancijom od 12-24 meseci. Sistemi za pneumatski transport i otprašivanje zrnastih i praškastih materijala (mlinska, duvanska, metalna i drvoprerađivačka industrija).

Poslovni partneri: Dipl inž. Miroslav Denić i Vukadinović Života.

  • Projektovanje i izrada hidrauličnih mašina za briketiranje drvenog otpada i obojenih metala (bakarni i mesingani opiljci).

  • Izrada rolpresa za graviranje u drvetu i mašine za savijanje cevi. Izrada hidroagregata i hidrauličkih cilindara po projektu.

  • Mašine za drobljenje i mlevenje biološkog otpada.

Projekatovanje i izrada : Inž. maš Stojković Goran.

  • Izrada tekstualnih LED displeja sa izborom različitih fontova.

  • Izrada dodatne opreme industrijske automatike. Upravljanje procesima računarom i programiranje mikrokontrolerskih sistema.

Usluge izrade ambalaže i prateće opreme kod izrade ambalaže i reklamni panoi:

  • Izrada štanci za rol prese i alata za vakumiranje blister ambalaže na CNC glodalici . Isecanje slova i raznih oblika na CNC laseru. Usluge izrade blister ambalaže i usluge graviranja. Izrada trodimenzionalnih modela, grbova, alata, bedževa, privezaka itd. Svetleæi paneli sa graviranim pleksiglasom, slova od stiropora obojena za spoljnu i unutrašnju montažu.

Projektovanje i izrada mernih uredjaja i izvora za napajanje:

  • Izrada elektronskih i električarskih laboratorijskih stolova za testiranje u procesu proizvodnje, službe održavanja i edukaciju.Projektovanje i izrada laboratorijskih stolova po zahtevu kupca. Izrada test stolova za proveru i testiranje gotovih proizvoda.

Usluge knjigovodstva i računovodstvene kontrole:

  • Pružamo usluge knjigovodstva (periodični i završni računi i poslovi kontrole i obračuna zarada radnika). Računarski sistem sa 9 radnih stanica i server za obradu podataka sa višestrukim osiguranjem bezbednosti podataka. Posedujemo sertifikat MRS.

Poslovni partner: Dipl. ekon.Marinković Miodrag, dipl. ekon. Danka Lazarević.