Agrometeorološka stanica

AGROMET 5 Agrometeorološka stanica AGROMET 5 je namenjena za akviziciju podataka i naknadnu obra...

Briketare

HIDRAULIČNA PRESA NAMENJENA ZA SABIJANJE BIO MASE  JEDAN OD PROJEKATA KOJE I VLADA SRBIJE PODRŽAVA ...

Sistem za prečišćavanje gasova

  PROJEKTNI ZADATAK KOJI ŽELIMO DA VAM PRIKAŽEMO JE: izrada glavnog projekta elektriène instalacije...

 • Agrometeorološka stanica

  nedelja, 10 oktobar 2010 15:12
 • Briketare

  nedelja, 10 oktobar 2010 14:37
 • Sistem za prečišćavanje gasova

  nedelja, 24 oktobar 2010 22:24
ELTUSDOO
Briketare PDF Štampa El. pošta

 • Briketara je hidraulična presa namenjena za sabijanje bio mase koja kasnije može da se upotrebi kao ogrev. Druga namena je izrada podloga za naklijavanje semenki : rasada, cveća i povrtlarskih kultura (jiffi saksije). Prva verzija prese je manjeg kapaciteta i namenjena je za izradu briketa za sopstvene potrebe i prodaju drugim licima. Briket se izrađuje kapcitetom od 50-70 kg/sat, sa prečnikom Fi 70mm. Upravljanje mašinom je bazirano na mikrokontroleru ATMEL, a prikaz operacija i dijagnostika se vrši na sinoptiku LE diodama i dvorednim LC displejem sa po 16 karaktera.
 • Hihraulična jednostruka presa (HJP-80)
HJP-80
 • Drugi tip prese je kapaciteta 180-200 kg/sat i namenjena je za komercijalnu proizvodnju briketa. Briket je dimenzije Fi 70mm. Specifičnost ovog modela je da se briket presuje na obe strane hidrauličkog klipa (nema povratnog praznog hoda u radu). Mašina ima dva sistema za doziranje pužnim dodavačem, i dok se na jednoj strani vrši presovanje, na drugoj strani cilindra se vrši doziranje materijala. Upravljanje mašinom je bazirano na mikrokontroleru ATMEL, a prikaz operacija i dijagnostika se vrši na sinoptiku LE diodama i dvorednim LC displejem sa po 16 karaktera.
HTP-200
 • Hidraulična presa za briketiranje obojenih metala HPBOM-200 (bakra, aluminijuma i sl.) koristi se za sabijanje (presovanje) materijala radi lakše manipulacije u transportu do mesta prerade i za racionalnije pretapanje materijala sa što manje gubitaka. Ovaj tip mašine je primenljiv u svim pogonima prerade obojenih metala (sem bronze) čijom se primenom smanjuje zapremina otpada prilikom skladištenja, a istovremeno omogućava primena otpadnog materija za proces reciklaže (pretapanje u pećima). Dimenzija komada u masi za presovanje treba da bude od delova milimetra do trakastih ili zrnastih komada od nekoliko santimetara. Za povezivanje čestica se ne koristi nikakvo vezivo.
 • Hidraulična presa za briketiranje obojenih materijala HPBOM-200
HPBOM-200

 

Opširnije...
 
Sistem za prečišćavanje gasova PDF Štampa El. pošta

 

PROJEKTNI ZADATAK KOJI ŽELIMO DA VAM PRIKAŽEMO JE: izrada glavnog projekta elektriène instalacije i automatike sistema za preèišæavanja gasova iz rotacione peæi za silumin.
INVESTITOR: ALUMINI JUMSKI KOMBINAT PODGORICA
Sistem preèišæavanja gasova rotacione peæi za silumin
MESTO GRADNJE: Fabrièki krug ALUMINIJUMSKOG KOMBINATA u Podgorici

Opširnije...
 
Agrometeorološka stanica PDF Štampa El. pošta

AGROMET 5

Agrometeorološka stanica AGROMET 5 je namenjena za akviziciju podataka i naknadnu obradu prikupljenih podataka na osnovu kojih se vrši predviđanje pojave bolesti na raznim biljnim vrstama (vinova loza, voćnjaci, njivske kulture i sl.)  Parametri koji se mere su temperatura vazduha, temperatura tla, vlažnost vazduha, vlažnost površine lista, padavine.  Mogu biti opremljene i dodatnim senzorima kojima je moguće prikupljati podatke o insolaciji, zagađenosti vazduha, brzini vetra i sl.

 

Opširnije...