Hidrauličke prese za briketiranje

Briketara je hidraulična presa namenjena za sabijanje bio mase koja kasnije može da se upotrebi kao ogrev ili za izradu podloga za naklijavanje semenki : rasada, cveća i povrtlarskih kultura (difi  saksije)Briketare PDF Štampa El. pošta

  • Briketara je hidraulična presa namenjena za sabijanje bio mase koja kasnije može da se upotrebi kao ogrev. Druga namena je izrada podloga za naklijavanje semenki : rasada, cveća i povrtlarskih kultura (jiffi saksije). Prva verzija prese je manjeg kapaciteta i namenjena je za izradu briketa za sopstvene potrebe i prodaju drugim licima. Briket se izrađuje kapcitetom od 50-70 kg/sat, sa prečnikom Fi 70mm. Upravljanje mašinom je bazirano na mikrokontroleru ATMEL, a prikaz operacija i dijagnostika se vrši na sinoptiku LE diodama i dvorednim LC displejem sa po 16 karaktera.
  • Hihraulična jednostruka presa (HJP-80)
HJP-80
  • Drugi tip prese je kapaciteta 180-200 kg/sat i namenjena je za komercijalnu proizvodnju briketa. Briket je dimenzije Fi 70mm. Specifičnost ovog modela je da se briket presuje na obe strane hidrauličkog klipa (nema povratnog praznog hoda u radu). Mašina ima dva sistema za doziranje pužnim dodavačem, i dok se na jednoj strani vrši presovanje, na drugoj strani cilindra se vrši doziranje materijala. Upravljanje mašinom je bazirano na mikrokontroleru ATMEL, a prikaz operacija i dijagnostika se vrši na sinoptiku LE diodama i dvorednim LC displejem sa po 16 karaktera.
HTP-200
  • Hidraulična presa za briketiranje obojenih metala HPBOM-200 (bakra, aluminijuma i sl.) koristi se za sabijanje (presovanje) materijala radi lakše manipulacije u transportu do mesta prerade i za racionalnije pretapanje materijala sa što manje gubitaka. Ovaj tip mašine je primenljiv u svim pogonima prerade obojenih metala (sem bronze) čijom se primenom smanjuje zapremina otpada prilikom skladištenja, a istovremeno omogućava primena otpadnog materija za proces reciklaže (pretapanje u pećima). Dimenzija komada u masi za presovanje treba da bude od delova milimetra do trakastih ili zrnastih komada od nekoliko santimetara. Za povezivanje čestica se ne koristi nikakvo vezivo.
  • Hidraulična presa za briketiranje obojenih materijala HPBOM-200
HPBOM-200

 

Opširnije...
 
Briketara HJP-80 PDF Štampa El. pošta

Hidraulična tandem presa HJP- 80
 

 Mašina za proizvodnju briketa je elektromehanički uređaj sa hidrauličnim agregatom koji za sirovinu koristi celulozni otpad sa stepenom vlage 16-18%. Ne mora se naglašavati koliko je korišćenje bio-sirovine iz otpada isplativo, a takođe i ekološki gledano, pozitivno. Kao sirovina može se koristiti: krupna i sitna piljevina od drveta, usitnjeni suvi bio-otpad (kukuruzovina, sojina slama, samlevene grančice iz voćnjaka, živica, papir, duvanska prašina...)  

Opširnije...
 
Briketara HTP-200 PDF Štampa El. pošta

Hidraulična tandem presa HTP-200

 Briketara HPT-200

 Mašina za proizvodnju briketa je elektromehanièki ureðaj sa hidrauliènim agregatom koji za sirovinu koristi celulozni otpad sa stepenom vlage 16-18%. Ne mora se naglašavati koliko je korišæenje bio-sirovine iz otpada isplativo, a takoðe i ekološki gledano, pozitivno. Kao sirovina može se koristiti: krupna i sitna piljevina od drveta, usitnjeni suvi bio-otpad (kukuruzovina, sojina slama, samlevene granèice iz voænjaka, živica, papir, duvanska prašina...)

Opširnije...
 
Rad brikatare PDF Štampa El. pošta

Rad briketare prikazaćemo na jedno manjem video materijalu...

Opširnije...
 
Briketara HPBOM-200 PDF Štampa El. pošta

HIDRAULIČNA PRESA ZA BRIKETIRANJE OBOJENIH METALA HPBOM-200

Namena mašine

Hidraulièna presa za briketiranje obojenih metala HPBOM-200 (bakra, aluminijuma i sl.) koristi se za sabijanje (presovanje) materijala radi lakše manipulacije u transportu do mesta prerade i za racionalnije pretapanje materijala sa što manje gubitaka. Ovaj tip mašine je primenljiv u svim pogonima prerade obojenih metala (sem bronze) èijom se primenom smanjuje zapremina otpada prilikom skladištenja, a istovremeno omoguæava primena otpadnog materija za proces reciklaže (pretapanje u peæima). Dimenzija komada u masi za presovanje treba da bude od delova milimetra do trakastih ili zrnastih komada od nekoliko santimetara. Za povezivanje èestica se ne koristi nikakvo vezivo. Kljuène reèi: briketiranje metalnog spona, hidraulicna presa za briketiranje metala.

Opširnije...